Föreläsning om de Abrahamitiska Religionerna | Sverigedemokraterna i Markaryd

Föreläsning om de Abrahamitiska Religionerna

Kvällens föreläsning om de Abrahamitiska religionerna hölls av Ted Strand som har ett stort antal högskolepoäng i bland annat nämnda områden.

Det som berördes för kvällen var:

”De Abrahamitiska religionerna är en samlingsterm för judendom,
kristendom och islam.
De kallas  ”Abrahamitiska” just för de alla ser sig härstamma från
Abraham.
Dessa tre världsreligioner delar ett antal gemensamma särdrag:
-⁠    Monoteistiska
-⁠    Profetisk tradition
-⁠    Semitiskt ursprung
-⁠    Linjär eskatologi, skapelse, liv, återuppståndelse, slutlig dom
-⁠    Själsuppfattning
-⁠    Central litterär tradition, Talmud, Bibeln, Koranen
Denna föreläsning är en genomgång av dessa tre religioner, med speciell
tyngd på islam.”

Det är alltid en ära att få föreläsningar av  sådana pålästa och dedikerade människor som Ted. Alla som var på plats kommer utan tvekan kunna ta sig an teologiska diskussioner och förståelser av dessa på ett helt annat sätt än tidigare. Även de av oss som är naturligt historieintresserade fick lära oss mycket nytt om bland annat Islams avtryck i slavhandeln och deras religiösa kryphål till sin befolkning. För att inte tala om genomgången av Kristendomen och Judendomen som alla härstammar från samma religion med mycket lånade tankar och idéer från varandra. Där några av dom har utvecklats under åren medan vissa fortfarande lider av att ha fastnat i medeltida tänk. Något som även gicks igenom var koranen och hur den tolkas, med exempelvis att alltid den senaste versen är det som ska följas oavsett vad som tidigare är nedtecknat i deras heliga bok. Ett bra exempel på när en föreläsning håller hög klass är när den går över tiden med en timme men folk fortfarande vill höra mer.

Hoppas ni inte var en av de som missade denna lärorika kväll i goda vänners lag, var ni det hintades det om under kvällen att vid intresse kunde fler föreläsningar hållas så tryck på hos er ordförande i sådana fall.

Stort tack till Ted Strand för denna kväll och till er som kom och lyssnade för att alltid lära er om ny kunskap.