Välkommen till

SD Markaryd

Nyheter om skola och bränsle frågor.

Vad vi vill med skolorna och drivmedel frågorna finner ni i övriga dokument. I länken vad vi vill

Ny ordförande för Sverigedemokraterna i Markaryd är Lars-Peter Olsson. Förre ordföranden, Heino Johannesson, har istället blivit vice ordförande.

Under mandatperioden har Sverigedemokraterna i Markaryds kommun bytt ordförande mer än en gång. Vid förra kommunvalet, där SD gick framåt och tog flera stolar i kommunfullmäktige, hette ordföranden Kenth Lassen. Sedan blev Heino Johannesson ordförande och nu är det Lars-Peter Olsson som har ordförandeklubban. Heino Johannesson har istället blivit vice ordförande och Marianne Blomqvist andre vice ordförande. Totalt sitter sju ledamöter i SD:s styrelse i Markaryd. På årsmötet den 22 januari skedde det senaste ordförandebytet. – Ja, jag fick en förfrågan från valberedningen om jag kunde tänka mig ställa upp som ordförande. Då hade Heino sagt ifrån att han ville fördela ledningen på ett bättre sätt, för som det var innan så gjorde han det ensam, säger Lars-Peter Olsson.

Vi vill ha en välfärd värd namnet

Vi tycker att svensk välfärd ska prioritera svenska medborgare. Sjukvården ska vara tillgänglig i hela vårt land, oavsett plånbokens storlek. Vi vill ge vårdpersonal en förbättrad arbetsmiljö, goda utvecklingsmöjligheter och en bra lönenivå. Vi vill ha en skola som prioriterar kunskap och ordning, där både lärare och elever trivs och kan prestera. I vårt Sverige får äldre en pension som det på riktigt går att leva på.

Vi vill ha en seriös migrationspolitik

Sverige behöver en trygg och skyddad gräns för att hålla organiserad brottslighet, människohandel och terrorism borta. Vi välkomnar den som bidrar till vårt samhälle, som följer våra lagar och respekterar våra seder. Den som däremot kommer hit och utnyttjar våra system, begår brott eller utsätter våra medborgare för fara är inte välkommen. Vi tycker att Sverige ska hjälpa människor i nöd, och det ska göras där nöden är som störst. Vi vill stoppa asylmottagandet i Sverige och i stället satsa på riktig flyktinghjälp. Vi vill möjliggöra för fler att återvända till sina hemländer.

Vi vill ha ett land som håller samman

Vi tycker att rättigheter ska kopplas samman med skyldigheter, att man först gör sin plikt och sedan kräver sin rätt. Vi vill ha ett Sverige där vi tillsammans gläds åt framgångar och hjälps åt vid motgångar. Vi kommer aldrig ge utrymme åt islamism eller annan extremism, här ska demokrati och jämställdhet råda. I vårt Sverige är vi stolta över vår kultur och våra traditioner. Vi värdesätter och vill vårda det vi ärvt från tidigare generationer.

Vi vill ha ett tryggt samhälle

Vi tycker att grova brott ska ge hårda straff och att utländska medborgare som begår brott i Sverige ska utvisas. Vi tycker också att samhällsresurser i första hand ska läggas på brottsoffren och inte på brottslingarna. I vårt Sverige sitter grovt kriminella inlåsta, istället för att skötsamma medborgare ska behöva låsa in sig för att känna trygghet. Vi vill satsa på de män och kvinnor som arbetar som poliser och ge dem det stöd, den uppskattning och den lön de förtjänar.

Aktuellt

Bränslepriser

Sänk priset på diesel med 10 kronor litern När oljepriset nu stiger – samtidigt som reduktionsplikten ökar – drabbas Sverige extra hårt av skenande bensin- och dieselpriser. Så länge omvärlden var stabil gick effekterna att dölja, men nu ser vi hur allt fler företag får svårt att få verksamheten att gå runt, hur inflationen ökar […]

läs mer

Det här är Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn, som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället. Partiet bildades 1988 med det övergripande målet att formera en demokratisk, politisk rörelse som skulle slå vakt om den gemensamma nationella identitet som utgjort grunden för framväxten av […]

läs mer

Denna förening tillhör

SD Kronoberg